Fantastická lektorka, plná energie vtiahne deti závabnou a hravou formou do hodiny a deti ani nevedia, že sa učia ? Deti Lucišu zbožňujú – láskavým a profesionálnym prístupom ich učí vnímať hudbu od základov.

Láska k hudbe + láska k deťom = Luciša

Na hodiny hudbnej sme začali navštevovať zo zvedavosti, dnes hrá môj syn na keyboard a to len vďaka Luciši. Dokázala vňom vzbudiť záujem o hudbu a tak perfektne ho usmerňovala aj napriek tomu, že to s ním nebola prechádzka ružovou záhradou. Stále ho podporovala a napriek jeho temperantu to s ním vydžala už 6 rokov. Klobúk dolu Luciša – ĎAKUJEME. Každá hodina dodržiava svoj koncept a každý kurz napreduje. Deti na hodine spolupracuju, venuju sa práci podľa pokynov. Moji chlapci boli vždy spokojní. K Luciši chodíme veľa rokov postupne s dvomi deťmi. Prešli sme všetkými stupňami a stále to chlapcov baví a radi chodia na hodiny už 6 rokov. Lektorka ma neuveriteľnú trpezlivosť s deťmi a dokáže všetky deti zaujať svojou hrafou formou výučby. Je s deťmi kamarátka a deti sa v jej prítomnosti cítia perfektne. Som matka dvoch synov a Lucišu si nesmierne vážim a obdivujem. Je to úžasná žena, a ďakujem jej za priateľstvo.

  • Stanka