Bezpečnostné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

Myslíme to naozaj vážne

ŽIACI

Počet detí v skupine sa znižuje z doterajších 12 detí na 8 detí v skupine. Zároveň budeme v predškolských programoch Robík a Prvé krôčiky k hudbe dodržiavať 15 minútovú prestávku medzi hodinami, aby sa stihli žiaci vymeniť. Herne v učiacich priestoroch nespadajú do kompetencie nášho OZ, takže ich využívanie závisí od konkrétneho rodinného centra a rozhodnutia rodiča.

OPATRENIA

Veľmi dôsledne budeme sledovať zdravotný stav prichádzajúcich (napríklad meraním teploty bezkontaktným teplomerom). V prípade, že dieťa bude prejavovať známky respiračného ochorenia, bude aj s rodičom požiadané, aby opustili hodinu. Zároveň budeme žiadať žiakov, ktorí bezprostredne pricestovali zo zahraničia, aby v ten týždeň nenavštevovali hodinu, ale využili možnosť náhrad. Toto opatrenie samozrejme neplatí pre žiakov žijúcich v pohraničí.

POMÔCKY

Nosenie vlastných pomôcok (hrkálky, bubny) sa nám bohužiaľ neosvedčilo. Preto budeme používať pomôcky ako doteraz. Lektor bude zodpovedný za ich dezinfekciu po hodine. Vítanie s plyšákmi (Robík, tigrík) na začiatku hodiny bude prebiehať bez fyzického kontaktu.

HYGIENA

Upratovanie všetkých priestorov prebieha v režime zvýšených hygienických nárokov a niekoľkokrát denne dochádza k pretieraniu exponovaných plôch dezinfekciou. Pred vstupom do priestoru doporučujeme si dôkladne poumývať ruky a použiť dezinfekciu. Nosenie rúšok bude/nebude povinné podľa odporúčaní Ministerstva zdravotníctva. Deti rúška na hodine nenosia, taktiež lektor nie (deti by mu nevideli do tváre).

NAHRÁDZANIE

V našom OZ Hudba deťom si môžete nahradiť každú hodinu, ktorú vymeškáte. V prípade, že si nie ste istí, že ste zdraví, hodinu radšej vynechajte a neskôr nahraďte. Neohrozujte prosím zvyšok kolektívu a hlavne nie lektora, ktorý je v kontakte so všetkými skupinami.

Pevne veríme, že sa nám toto náročné obdobie podarí v zdraví prekonať.