Detské kurzy

Robík

Program Robík je určený pre deti od 4 do 18 mesiacov. Deťom sú ponúkané najrôznejšie možnosti zapojenia do tvorivého procesu so zreteľom na úroveň ich zmyslových skúseností. Získavajú tak prvé elementárne povedomie o hudbe.

Prvé krôčiky k hudbe

Program Prvé krôčiky k hudbe je určený pre deti od 18 mesiacov do 4 rokov. Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom. Hravá forma všetkých činností a rozvoj prirodzenej zvedavosti sú predpokladom úspešného zvládnutia procesu učenia v neskoršom veku.

Rytmické krôčiky

Program Rytmické krôčiky voľne nadväzuje na Prvé krôčiky k hudbe, ide však o cielenú hudobnú prípravu pre deti od 4 do 6 rokov. Deti zvládajú hravou formou základy hudobnej náuky v spojení s praktickými činnosťami a dôraz je kladený predovšetkým na rozvoj hudobnej predstavivosti.

Nástup možný kedykoľvek počas roka!

Naše kurzy sú špecifické aj tým, že sa dieťa môže zapojiť kedykoľvek, počas celého školského roka. Cena kurzu je v tomto prípade vypočítaná ako alikvótna časť z celkovej ceny kurzu.