Prvé krôčiky k hudbe

Program Prvé krôčiky k hudbe vychádza z predpokladu, že všetky deti spontánne reagujú na zvuky, tóny a rytmus.

Obsahom programu sú jednoduché piesne, rozprávanie, hudobno-pohybové a rytmické hry, počúvanie skladieb, hra na rytmických hudobných nástrojoch (vrátane doplňujúcich výtvarných a kreatívnych činností). Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom. Hravá forma všetkých činností a rozvoj prirodzenej zvedavosti sú predpokladom úspešného zvládnutia procesu učenia v neskoršom veku.

Používame metodiku hudobnej školy Yamaha.

Súhrnné informácie

  • Odporúčaný vek: od 18 mesiacov do 4 rokov
  • Počet v skupine: 8 – 12 detí v sprievode jedného z rodičov
  • Vyučovacia doba: jedna lekcia týždenne
  • Obsah učiva: tematické piesne, rytmické hry, elementárna hra na hudobných nástrojoch, pohybové hry spojené s počúvaním hudby, výtvarné a kreatívne činnosti
  • Učebný materiál: leporelo pre rodičov, CD s piesňami (cena 20€, info u lektora)
  • Cena: 140€ / 16 hodín