Vitajte v hudobnej škole

HUDBA DEŤOM

Občianske združenie Hudba deťom vzniklo na jar v roku 2019. Našim cieľom je organizovať zmysluplný program pre deti a ich rodičov so zameraním na hudbu. Venujeme sa deťom od 0 do 6 rokov, pri programoch využívame metodiku Hudobnej školy Yamaha.

Prečo si vybrať naše detské kurzy?

Objavovanie

Jadrom procesu je princíp „voľného objavovania“, ktorý umožňuje deťom v sprievode hudby objavovať ponúkané predmety.


Primerane veku

Vlastné učenie prebieha prirodzene a primerane veku detí, v spojení s hudbou, hrou na jednoduché hudobné nástroje.Vhodné pomôcky

Farebné leporelo s piesňami, básňami a odbornými komentármi, rovnako ako CD s naspievanými piesňami slúžia rodičom k domácemu opakovaniu hudobných zážitkov.


Aktivity

Spevom piesní, využitím rytmických cvičení, hudobno-pohybových hier, príbehov, motorických cvičení a ďalšími aktivitami dochádza hravou formou k prirodzenému zapojeniu hudby do detského sveta.

Novinky

Hudobná výchova u Luciši nie je len o hudbe, ale aj o spoznávani, hraní, tvorení a kolektíve. V kolektíve, do ktorého bola schopná zakomponovať aj detičky nie úplne zdravé a tak sa deti učia už od útleho veku rešpektu a ľudskosti...

Jarka

Matka 2 detí

S dcérou chodíme na hudobnú od jedného roka, a veľmi sa nám páči. Hodiny sú vedené hravou formou, deti sa zabávajú ale popritom sa toho veľa naučia. Lektorka Luciša si deti rýchlo ziska, vie ich rozosmiať, zároveň má však rešpekt.

Edit

Na hodiny hudobnej sme začali navštevovať zo zvedavosti, dnes hrá môj syn na keyboard a to len vďaka Luciši. Dokázala vňom vzbudiť záujem o hudbu a tak perfektne ho usmerňovala aj napriek tomu, že to s ním nebola prechádzka ružovou záhradou.

Stanka

Naša filozofia

Sme presvedčení o tom, že aktívne prežívanie hudby tvorí neoddeliteľnú súčasť detského vývoja. Už batoľatá a deti predškolského veku majú radosť zo spoločného prežívania hudby. Prostredníctvom vekovo primeraných hudobných aktivít získavajú naši najmenší svoje prvé hudobné skúsenosti. Okrem toho sa vďaka hudobným aktivitám úplne prirodzene rozvíjajú aj ich rečové predpoklady, rozumové schopnosti a kolektívne prežívanie hudby formuje ich sociálne vzťahy.

Deti, ktoré sú odmalička hudobne rozvíjané, navyše dosahujú preukázateľne lepšie výsledky v neskoršom procese učenia.