Robík

Program Robík je určený pre deti od 4 do 18 mesiacov.

Na jeho vývoji sa podieľalo množstvo fundovaných odborníkov z oblasti hudobnej pedagogiky, pediatrie a detskej neuropsychológie. Deťom sú ponúkané najrôznejšie možnosti zapojenia do tvorivého procesu so zreteľom na úroveň ich zmyslových skúseností. Získavajú tak prvé elementárne povedomie o hudbe. Deti sa venujú témam, ktoré vychádzajú z ich života (kúpanie, jedenie, spánok, zúbky, zvieratká). Rodičia sa aktívne podieľajú na priebehu každej lekcie. Sprevádza ich pri tom plyšový tuleň Robík.

Používame metodiku hudobnej školy Yamaha.

Súhrnné informácie

  • Odporúčaný vek: od 4 do 18 mesiacov
  • Počet v skupine: 8 – 12 detí v sprievode jedného z rodičov
  • Vyučovacia doba: jedna lekcia týždenne
  • Obsah učiva: poznávanie sveta hudby prostredníctvom senzomotorickych aktivít
  • Učebný materiál: leporelo pre rodičov, CD s piesňami (cena 20€, info u lektora)
  • Cena: 130€ / 16 hodín